Lid worden

Als vriend van Frankendael helpt u ons het park Frankendael mooi te houden en te verbeteren. 

U betaalt minimaal 8,50 euro per jaar (twee leden op één adres: 14,00 euro of meer) voor uw lidmaatschap en u heeft daardoor 1 stem bij de Algemene Leden Vergadering. 

Mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com en maak de contributie over op IBAN-nummer NL96INGB0006093578, t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael, Amsterdam.

RSIN dan wel fiscaal nummer: 8148.17.683