Sociaal jaarverslag 2023 Vrienden Van Frankendael

In 2023 hebben de Vrienden van Frankendael vijf acties voorbereid die in de ledenvergadering zijn besproken. Die acties waren naast de reguliere activiteiten in het park Hieronder volgt een beknopt overzicht van de activiteiten in 2023; voor uitvoeriger beschrijvingen zie de nieuwsbrieven op onze website. 2023 startte de vereniging met 417 leden en eindigde met 404 leden.

Reguliere activiteiten:

 • De werkgroep heemtuin was vanaf maart tot november wekelijks actief met vier tot zes deelnemers, begeleid door de tuinman Chris Barendse. We sloten het seizoen in november af. We kwamen een keer samen met de ‘eenzame prikkers’, die wekelijks zwerfvuil opruimen in het park, voor koffie en gebak bij schooltuin Vink.
 • In juni en september stond de vereniging met een kraam op de Pure Markt. Nieuwe en oude leden konden een vogelnestkastje adopteren. Twaalf nestkastjes zijn begin 2024 samen met adoptanten opgehangen; de anderen volgen.
 • Om zwerfvuil in het park aan te pakken werkten we in maart tijdens de Landelijke Opschoondag met tien deelnemers en in september tijdens de Cleanup Day ook met tien deelnemers.
 • 29 april wandelden tien deelnemers met vogelkenner van het SOVON Pieter van der Linden mee in het park. 13 mei organiseerden we nogmaals een vogelrondleiding nu met Linda Molenaar en tien deelnemers Voor beide wandelingen hebben we het aantal deelnemers moeten beperken er waren veel meer aanmeldingen.
 • 31 mei hielden we in Huize Frankendael de Algemene Leden Vergadering. Na de formele agenda hield Lynn Shore, deskundig op het gebied van eetbare planten in stedelijk gebied een presentatie over de “River of herbs”.
 • In oktober organiseerden de Vrienden een paddenstoelenexcursie onder leiding van KNNV’er Chris Barendse met elf deelnemers.
 • Op 6 mei gaf Chris Barendse een heemtuin rondleiding met zes deelnemers.
 • Eind oktober was voor de vijfde keer de “Nacht van de nacht” wandeling in Frankendael. Met een groep van twaalf deelnemers luisterden we naar de nachtgeluiden en zochten we naar donkere plekken in het park.

Communicatie:
In 2023 verstuurden we twee nieuwsbrieven en meerdere korte berichten aan onze leden.

 • De website, Instagram, facebook en twitter zijn het hele jaar goed bezocht. Onze website had dagelijks meer dan 30 unieke bezoekers

Incidentele activiteiten:

 • 24 januari organiseerden we samen met de scouting Frankendael een netwerkborrel voor alle actoren in het park. Een goed bezochte en inspirerende bijeenkomst met rond de twintig deelnemers. Enkele thema’s sprongen eruit, zoals de wens het natuurspeelbos te vernieuwen en samen een plan voor een toilet in het park te maken.

Andere ontwikkelingen:

 • Najaar 2023 is het ecologisch beheerde en bloemrijk grasland naast de heemtuin gerenoveerd en met tijdelijk omheind. Het hek mocht in 2022 gebruikt worden als tijdelijk losloopveld voor honden, omdat het reguliere losloopveld werd aangepakt.
 • In juni voerden we met een aantal leden actie om de stijltuin in ere te herstellen twee ochtenden onkruid wieden tussen de perk en Huize Frankendael verzorgde de lunch. Vervolgens spraken we met ambtenaren over het beheer van de stijltuin We zien dat de tuin al enige jaren matig verzorgd wordt. Dit leidde tot een voorstel dat in december ook besproken is met de verantwoordelijk stadsdeelwethouder Jan Bert Vroege In 2024 willen we samen met Huize Frankendael, Lynn Shore en vrijwilligers en met financiële steun van de gemeente de stijltuin weer tot haar recht laten komen.

Contact met de gemeente en stadsloket Oost:

 • Namens de vereniging hebben we enkele keren deelgenomen aan de begeleidingsgroep van het project ‘Groot onderhoud Middenweg 2024
 • 13 december sprak het bestuur met Jan Bert Vroege, bestuurder in Oost, en zijn ambtenaren over een aantal slepende kwesties in het park en de acties die we vanuit de Vrienden voorstellen. De acties die hieruit voortkomen komen in de nieuwsbrief van 2024 aan bod.

 


Sociaal jaarverslag 2021 Vrienden van Frankendael

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in 2021. Een uitvoeriger beschrijving is te vinden in de nieuwsbrieven op onze website.

Reguliere activiteiten:

 • De werkgroep heemtuin was vanaf maart wekelijks actief met zes tot tien deelnemers, begeleid door de tuinman Chris Barendse. De groep heeft ook eenmalig samen met Chris de stijltuin achter Huize Frankendael bijgewerkt.
 • Het initiatief ‘de eenzame prikkers’, gestart bij het begin van de pandemie, is voortgezet in 2021. Dit zijn vrijwilligers die doordeweeks of op de woensdag met name de heemtuin en de Springertuin opruimen.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in 2021. Een uitvoeriger beschrijving is te vinden in de nieuwsbrieven op onze website.

Reguliere activiteiten:

 • De werkgroep heemtuin was vanaf maart wekelijks actief met zes tot tien deelnemers, begeleid door de tuinman Chris Barendse. De groep heeft ook eenmalig samen met Chris de stijltuin achter Huize Frankendael bijgewerkt.
 • Het initiatief ‘de eenzame prikkers’, gestart bij het begin van de pandemie, is voortgezet in 2021. Dit zijn vrijwilligers die doordeweeks of op de woensdag met name de heemtuin en de Springertuin opruimen.
 • De Algemene Leden Vergadering hebben we op 23 juni digitaal gehouden, met als spreker de bomenexpert Marc Oerlemans. We hebben met hem de stand van een aantal bomen besproken en hij heeft ons een inkijkje gegeven in hoe de keus voor het bomenbeheer plaatsvindt. Ook vroeg hij ons advies.
 • We namen deel aan de landelijke schoonmaakacties in het voor- en het najaar (maart en september) met een groep van ongeveer 15 buurtgenoten.
 • Voor de derde keer hebben we tijdens de “Nacht van de nacht” (30 oktober 2021) een nachtwandeling georganiseerd. Met twee keer 15 deelnemers luisterden we naar de nachtgeluiden en zochten we naar donkere plekken in het park. Er waren dit jaar 53 aanmeldingen, dus we hebben sommigen moeten teleurstellen

Nieuwe of eenmalige activiteiten:

 • Het Jubileum Magazine dat najaar 2020 uitkwam, hebben we eerst verkocht via Linnaeusboekhandel. Toen ook de boekhandels dicht moesten, hebben we het verkopen losgelaten, omdat het ons erom ging dat veel mensen het magazine zouden lezen. We hebben via Linnaeusboekhandel, restaurant De Kas, restaurant Merkelbach en onze Op 20 juni ging de www.tuintrail.nl online: een buurtwandeling van station Science Park naar station Amsterdam Amstel, langs bijzonder groene plekken in Watergraafsmeer. Een gezamenlijk initiatief van groenvrienden uit Oost; wij hebben daar met verhalen vanuit Frankendael aan meegewerkt.
 • In september gaf bestuurslid Jacqueline Rijken een rondleiding in het park voor educatieve medewerkers van de Hortus. Zij vertelde hoe het park door de geschiedenis heen altijd een groene ‘enclave’ is geweest. Sinds de vroege 19de eeuw werd Frankendael bewoond als buitenplaats met veel groen eromheen. In 1866 maakte de Koninklijke Nederlandsche Tuinbouw Maatschappij Linnaeus gebruik van het gebied voor groeneducatie. In 1882 maakte de gemeente er gebruik van door de Stadskwekerij er onder te brengen. We hopen in 2022 met de groenvrijwilligers een tegenbezoek te kunnen brengen aan de Hortus.
 • 13 november gaf Chris Barendse een paddenstoelenrondwandeling in het park voor leden van de vereniging Vrienden van Frankendael.

Vanwege de pandemie hebben we ook activiteiten moeten afzeggen of uitstellen:

 • De jaarlijkse netwerkborrel voor de actieve organisaties in het park.
 • Op Koningsdag was het Bredewegfestival afgelast, waar we andere jaren met een kraam stonden.

Andere ontwikkelingen:

 • In september heeft de Gemeente Amsterdam de watergangen laten baggeren en baggerspecie laten afvoeren in het park en bij tuinpark Klein Dantzig. Baggeren in het park van alle wateren werd door een bedrijf uitgevoerd, voorbesproken met de Vrienden van Frankendael en de tuinman.
 • In september vond er een theaterfestival voor kinderen plaats, op het grote speelveld aan de Slingerlaan. Het was een besloten evenement en duurde met op- en afbouw drie dagen. Het vergunningenproces is niet goed van tevoren afgestemd met onze vereniging. We hebben de gemeente daarop aangesproken en inmiddels (2022) de afspraken geactualiseerd.
 • Plan verbouwing KPN-gebouw: geen nieuwe ontwikkelingen bekend in 2021. We constateren wel dat er bouw-voorbereidingen zijn en houden bij de gemeente de vinger aan de pols. Wij blijven deze plannen volgen vanuit het perspectief van het park.

In de media:

 • In De Straten van Amsterdam (AT5) is maart 2021 park Frankendael aan bod gekomen: https://www.at5.nl/artikelen/208032/de-straten-in-huize-frankendael-het-geeft-wel-een-beetje- een-central-park-gevoel. Aan het woord zijn Erwin van de Pol (buurtbewoner en vriend van Frankendael), Marion van der Bliek (voorzitter Vrienden van Frankendael) en Bodo Groen (Huize Frankendael).
 • In Het Parool vertelt tuinman Chris Barendse over de heemtuin en zijn werk in het park: https://www.parool.nl/ps/tuinman-chris-kent-over-elke-boom-van-frankendael-wel-een- verhaal~bd484b49/
 • Voor Pakhuis de Zwijger maken twee studenten een korte documentaire over de Groene Stad in transitie, belicht vanuit de bewoners. Zij willen verschillende mensen volgen die bezig zijn met het vergroenen van de buurt en anderen inspireren in en rond Amsterdam. De Vrienden van Frankendael zijn gevraagd eraan mee te werken.
 • De vernieuwde website, Instagram, Facebook en Twitter zijn het hele jaar door bijgehouden.

Contact met de gemeente en stadsloket Oost:

 • 4 juni maakten we een uitvoerige ronde met een groep ambtenaren en de parkconciërge door het park. De animo om dit meerdere malen per jaar te doen was groot. Helaas kont dat vanuit de zijde van de gemeente niet gerealiseerd worden vanwege de personeelswisselingen. De afspraken die gemaakt zijn, zijn ook slechts ten dele uitgevoerd en/of door de gemeente vastgesteld. Deze ontwikkeling, al enige jaren gaande, baart ons zorgen en brengen we steeds bij de gemeente onder de aandacht.
 • Specifiek over de bomenkap (‘vervangingsopgave’) hebben we met de gemeente schriftelijke afspraken opgesteld over het proces en onze (controlerende) rol daarin.

* De parkconciërge is een nieuwe functie vanuit het gemeentelijk groenbeleid en is voorjaar 2021 gestart.


Sociaal jaarverslag 2020 Vrienden van Frankendael

In meerdere opzichten was 2020 een bijzonder jaar. We vierden ons jubileumjaar tijdens de wereldwijde pandemie. Vrij snel hebben we tegen elkaar gezegd: wat we kunnen, doen we.

Onze prioriteit “versterken van het netwerk van park en vereniging” is ingevuld met:

 • Het maken, uitbrengen en delen van het Jubileum Magazine: met zo’n dertig vrijwillige schrijvers, fotografen en anderen die de handen uit de mouwen staken;
 • Op 27 september, tussen lockdowns in, presenteerden we in kleine groepen in Huize Frankendael het magazine aan onze leden en bekenden;
 • Dezelfde dag stonden we met een kraam op de Pure Markt, hielden een ledenwerfactie en informeerden het publiek;
 • De werkgroep heemtuin was vrijwel elke week actief, onder begeleiding van de tuinman Chris Barendse;
 • De pandemie bracht meer mensen en helaas ook meer zwerfafval in het park; Vanaf de start van de pandemie ruimen vrijwillige ‘eenzame prikkers’ zwerfafval op in de heemtuin en de Springertuin.

In 2020 liep een deel van onze reguliere activiteiten:

 • Meewerken aan de landelijke schoonmaakactie in het najaar;
 • Sloten baggeren in de heemtuin, onder leiding van de tuinman;
 • Contact met de gemeente Amsterdam en stadsloket Oost over het beheer etc.;
 • De verantwoording aan de leden (ALV) was in 2020 schriftelijk, gezien de pandemie.

Andere ontwikkelingen en activiteiten:

 • Zienswijze ingebracht bij de Gemeente Amsterdam op de Groen Visie 2050 (met parkenoverleg en Groen Platform Amsterdam);
 • Omdat de gemeente de kapplannen voor bomen heeft bijgesteld, hebben wij ons bezwaar ingetrokken. We bewaken dit proces continu binnen de mogelijkheden en kennis die we hebben;
 • Plan verbouwing KPN-gebouw: in september 2018 werd bekend dat de nieuwe eigenaar verbouwingsplannen heeft. Wij blijven deze plannen volgen vanuit het perspectief van het park.

Een uitvoeriger beschrijving van de activiteiten is te vinden in de nieuwsbrieven op onze website.

 


Jaarverslag 2020 ledenadministratie en penningmeester

Een vreemd jaar, een jubileum tijdens de pandemie.

Het jaar 2020 werd begonnen met 365 leden van de Vereniging Vrienden van Frankendael. Eind van het jaar 2020 stond de teller op 390 leden.

De grote publiekstrekker was de jubileum dag in september waar ook een kraam voor ons was ingericht op de Pure Markt.

Gedurende het jaar, en met name tijdens de voorbereiding op het jubileum, kwamen wij erachter dat digitalisering ook nadelen heeft. Van veel, vooral nieuwere leden, zijn wij niet in het bezit van adresgegevens en ook een aantal mailadressen is verouderd. Hier wordt in 2021 volop actie op ondernomen zodat de meeste bestanden weer actueel zijn en we gaan dit bijhouden.

In 2019 is een begroting opgesteld voor de uitgave van ons jubileum magazine. Hierbij de vermelding en nogmaals dankzegging aan het stadsdeel die een subsidie van € 5.000, = heeft toegekend. Dankzij deze subsidie en inzet van onze eigen middelen zijn de kosten voor ons magazine binnen de begroting gebleven.

Voor het volledige financiële overzicht verwijs ik u naar de bijlage hieronder.

Amsterdam, februari 2021

Harry Arts,
Penningmeester en ledenadministratie.

 


Sociaal jaarverslag 2019 Vrienden van Frankendael

Juni 2020 rapporteerde het bestuur van de vereniging de leden schriftelijk over haar activiteiten en resultaten in 2019. Vanwege de covid heeft er geen bijeenkomst plaatsgevonden, maar konden leden wel reageren op de jaarstukken.

In 2019 is de prioriteit “versterken van het netwerk van park en vereniging” ingevuld met:

 • Het organiseren van een jaarlijkse netwerkborrel voor de actieve organisaties in het park en door het jaar heen contacten aanhalen;
 • Ledenwerfacties en publiek informeren met kraam op de Pure Markt en op Koningsdag bij de Bredewegfestival;
 • Werkgroep heemtuin: vrijwilligers werken er eens per week begeleid door de tuinman.

Ook in 2019 heeft de vereniging haar reguliere activiteiten uitgevoerd:

 • Meewerken aan landelijke schoonmaakacties 2x per jaar;
 • Sloten baggeren in de heemtuin, onder leiding van de tuinman;
 • Rondleidingen in het park in samenwerking met IVN en andere partners;
 • Contact met de gemeente Amsterdam en stadsloket Oost over beheer, evenementen etc.;
 • Deelname aan de landelijke actie “Nacht van de nacht”, eind oktober, om aandacht te vragen voor lichthinder in Nederland.
 • Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Huize Frankendael, waar het bestuur verantwoording aflegde aan de leden. Jip Louwe Kooijmans (vogelbescherming) sprak daar over vogels in de stad.

Andere ontwikkelingen en activiteiten:

 • De renovatie van het eiland waar de hermitage op staat is medio 2019 gerealiseerd. We zijn blij met het resultaat; wat nog mist is een bord wat dit rijksmonument is.
 • het haalbaarheidsonderzoek van stadsdeel Oost naar een eco-toilet in het park is in 2019 afgerond. Het is nog onbekend wat er met de aanbevelingen, ook die van onze vereniging, gebeurt.
 • Plan verbouwing KPN-gebouw: in september 2018 werd bekend dat de nieuwe eigenaar verbouw plannen heeft met dit gebouw. de definitieve plannen zijn nog niet bekend. Wij volgen deze plannen vanuit het perspectief van het park.
 • De Gemeente Amsterdam riep bewoners en organisaties in het groen op mee te denken over de GroenVisie 2050. We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten en trekken op met de partners van het stedelijk Parkenoverleg.
 • Deelname aan de veiligheidsschouw in het park van de politie en de gemeente in april 2019.
 • Bezwaar ingediend bij de gemeente vanwege de voorgenomen kap van 18 van de 58 bomen in park Frankendael staan. We constateerden dat 18 van deze bomen gesnoeid in plaats van gekapt zouden kunnen worden. Een aantal bomen krijgt nu de classificatie ‘ecologische boom’, waarmee de bomen langer behouden worden.
 • Contacten gelegd voor een onderzoek over de waarde van bomen in park Frankendael. Medio 2019 vond er in park Frankendael een onderzoek plaats naar de waarde van bomen voor de omgeving, het hele ecosysteem, dus ook de mens en buurtbewoner van het park. Zie:“Measuring the benefits of urban nature-based solutions through quantitative assessment tools”: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/383347

Een uitvoeriger beschrijving van de activiteiten is te vinden in de nieuwsbrieven elders op deze website.

Jaarverslag ledenadministratie en penningmeester

Het jaar 2019 werd begonnen met een ledenaantal van 343 leden. In de loop van het jaar werden 28 nieuwe leden ingeschreven en namen wij afscheid van 6 leden. Wij eindigden het jaar 2019 met 365 leden van de Vereniging Vrienden van Frankendael.

Bij de aanwas van de nieuwe leden zijn zowel de deelname aan de Pure Markt als de aanwezigheid op het Bredewegfestival op Koningsdag, de grote publiekstrekkers geweest.  Tijdens de Pure Markt mochten we ruim 9 nieuwe leden begroeten en tijdens Koningsdag nog eens 17 nieuwe leden.

Onderstaand overzicht geeft aan dat de vereniging wederom zuinig is geweest met de financiën en de uitgaven onder de begroting bleven.

U ziet dat dit jaarverslag korter en eenvoudig is dan voorgaande jaren en er een aanzienlijk hoger bedrag op “onvoorzien” is geboekt. Het bestuur heeft de ervaring dat juist kosten in deze categorie zijn en heeft daarom een hoger bedrag opgenomen. Wel zal jaarlijks de kosten uit deze categorie heel specifiek worden gerapporteerd aan de vergadering.

In 2020 bestaat de Vereniging Vrienden van Frankendael 30 jaar. Om dit te vieren worden de nodige plannen ontwikkeld en deze zullen geld kosten. Om ons hierop voor te bereiden stelt het bestuur voor om een bedrag van € 4.000,- te reserveren voor het komend jubileumjaar. Tevens is de ontvangen subsidie van € 5.000,- gereserveerd voor het jubileum.

Amsterdam, 2 februari 2020
Harry Arts
Penningmeester

Financieel verslag