De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990. Buurtbewoners maakten zich druk om plannen voor bebouwing in het park en hebben toen de vereniging opgericht.

Eerst was die vooral gericht op het behoud van Frankendael als groene enclave, een periode die ongeveer acht jaar heeft geduurd. In 1998  was gewaarborgd dat Frankendael de bestemming van een ecologisch getint park zou krijgen.

Beleid 2017 - 2020

Vooraf

De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990.

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. het behouden en verbeteren van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied Frankendael in Amsterdam-Watergraafsmeer in al zijn facetten;
  2. het bewaren van het gebied begrensd door de Middenweg, Kamerlingh Onneslaan, Gooiseweg en Hugo de Vrieslaan als een samenhangend geheel van groen. De aanleiding voor de oprichting was om het cultuur-historisch park Frankendael als de groene enclave te behouden en te voorkomen dat het bebouwd zou worden. Een groep buurtbewoners startte een lobby voor een park ’door groen omzoomd’ van ecologische waarde. De buurtbewoners richtten de Vrienden Van Frankendael op en stelden samen met landschapsarchitect Santhagens en andere partners een plan op. Dit plan is door de gemeente uiteindelijk omarmd en in 1998 vastgelegd dat Frankendael een ecologisch getint park zou worden.

De Vrienden Van Frankendael stelde in 2017 tijdens de ledenvergadering de volgende prioriteiten vast, voor het beleid tot en met 2020:

  1. Optreden als ogen en oren van het park
  2. Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken
  3. Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen
  4. De vereniging op orde brengen en houden
  5. Netwerk van park en vereniging blijven activeren In 2018 is hieraan toegevoegd:
  6. Beheer zoveel mogelijk ecologisch, aandacht voor in de overgang van taken naar de centrale stad

Toelichting op 6:

We sluiten aan bij wat we met andere Amsterdamse parkenvrienden als koers hebben. De Vrienden Van Frankendael hebben in het verband van het Stedelijk Parkenoverleg met andere groen- en parkvrienden in 2015 het Groenmanifest hebben opgesteld, waar we gezamenlijk 10 punten voor het groen en de parken in en om Amsterdam hebben geformuleerd.

Zie voor het hele manifest: https://sites.google.com/site/parkenoverleg/groenmanifest

Verantwoording en communicatie

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering over wat zij gedaan heeft het afgelopen jaar, inhoudelijk en financieel. Zij bespreekt nieuwe ontwikkelingen met de leden. De leden ontvangen minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief per e-mail of per post, voor wie geen e-mail heeft. Daarnaast stuurt het bestuur een kort bericht als er actualiteiten zijn, zoals rondleidingen of opschoonacties of een ontwikkeling in of rond het park wat snel aandacht vraagt. Het bestuur houdt de website, facebookpagina, twitter en instagram account van de vereniging actueel voor haar leden en andere belangstellenden. De vereniging gebruikt promotiemateriaal bij de kraam of andere publieke gelegenheden waar zij naar buiten treed, zoals een folder, een puzzelkaart en banners.

Inkomsten vereniging

Voor een aantal van de activiteiten zijn middelen nodig. De vereniging werft daar grotendeels zelf voor bij leden (contributie), giften en vraagt een enkele keer aan andere partijen in haar netwerk om sponsoring of subsidie.

De vereniging beheert haar fondsen op een spaarrekening van nu nog de ING-bank, maar is over aan het stappen naar de Triodos bank. Voor Triodos is gekozen vanwege de milieuvriendelijke doelstellingen van deze bank. Het beheerde vermogen staat volledig ten dienste van de vereniging Vrienden Van Frankendael, haar doelstellingen en activiteiten.

Bestuur en beloning

De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding anders dan reëel gemaakte onkosten voor het bestuurswerk, altijd in overleg met de voorzitter/penningmeester.