Vrienden van Frankendael is binnenkort weer online

De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990. Aanvankelijk lag de taak van het bestuur er vooral in om Frankendael als groen enclave te behouden, een periode die circa acht jaar heeft geduurd. In 1998 was gewaarborgd dat Frankendael een ecologisch getint park zou worden. Vooral aan dit laatste genoemde element hechtten de leden veel waarde.

Voor meer informatie mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com.

Lid worden?
Stuur uw naam en postadres naar: Vereniging Vrienden van Frankendael, t.a.v. J.L. Rijken, Middelhoffstraat 17-1, 1097 NJ Amsterdam en/of uw e-mailadres naar vriendenvanfrankendael@gmail.com, en maak de contributie over op IBAN nummer NL 96 INGB 0006 0935 78, t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael, Amsterdam.

Contributie: € 8,50 of meer. Twee leden op één adres: € 14,00 of meer.

RSIN dan wel fiscaal nummer: 8148.17.683